Makine Haber

‘Entegre emniyet’ yaklaşımı ile tasarlanan makineler en üst düzeyde emniyet ve güvenlik sağlıyor

Çalışanları korumak ve arızaların değerli ürün ve ekipmanlara zarar vermesini önlemek için tüm üretim veya paketleme hatlarında emniyet sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. İyi bir emniyet sistemi, gerekli durumlarda hattı durdurarak potansiyel kazaları önler ve hattın hızlıca yeniden başlatılmasına olanak sağlar.

  • 20 Mayıs 2020
‘Entegre emniyet’ yaklaşımı ile tasarlanan makineler en üst düzeyde emniyet ve güvenlik sağlıyor

Omron

Geçmişte, tek bir makine düzeyinde veya üretim hattının genelinde emniyet sonradan düşünülen bir faktördü. Daha belirgin bir şekilde açıklamak gerekirse; her bir ekipman belirli bir görevi yerine getirecek şekilde tasarlanıyordu. Gerekli emniyet önlemleri ise, ancak tasarımdan sonra ve çoğu zaman bağımsız bir sistem olarak ekleniyordu. Bu durum, emniyet sistemlerinin entegre edildikleri üretim hatları için de geçerliydi.

‘Entegre emniyet’ tam olarak ne anlama geliyor?
Bugün, tüm ekipmanlarda emniyetin ilk adımdan itibaren tasarımın bir parçası olarak yer alması gerekiyor. Dolayısıyla ‘entegre emniyet’; emniyetin hem bağımsız makineler, hem de üretim hattının tamamı için ilk tasarım aşamalarından itibaren planlanmaya dâhil edilmesi anlamına geliyor. Böylece, makinenin çalışmasıyla ilgili her unsur dikkate alınıyor ve kontrol sistemi tarafından kullanılan verilerde yakalanıyor.
‘Entegre emniyet’ yaklaşımı ile tasarlanan makineler en üst düzeyde emniyet ve güvenlik sağlıyor. Ek olarak; bir sorun meydana gelmesi halinde, makineler sorunun tespit edilebilmesi için gerekli tüm verileri sağlıyor ve benzer bir sorunun tekrarlanmasını engelliyor. Bu veriler mevcut olmadığında; üretim hattı durduğunda sorunun hızlı tespit edilmesi mümkün olmamakta ve sorunun neden kaynaklandığının tanımlanması yüksek maliyetli zaman ve üretim kayıplarına yol açmaktadır.
Oysa ki; entegre makinelerden oluşan bir üretim hattında bu durumla karşılaşılmaz. Hattaki her bir komponent ve faaliyet, kontrol yazılımı tarafından gerçek zamanlı olarak yakından takip edilir. Omron Sysmac gibi bir kontrol sistemi; sistem bileşenlerini akıllı, entegre ve interaktif bir şekilde bir araya getirir. Bu sayede, sorunlar veya hatta potansiyel sorunlar erkenden tespit edilip, bu soruna yönelik önlemler alınabilmektedir. Bu önlemler, örneğin; üretimde değişikliğe gidilerek izole bir sorunun operasyonları tamamen durdurmak zorunda kalmadan ele alınmasını sağlamaktadır. Operasyonun tamamen durdurulması gerektiğinde bile sistem, makinenin/hattın tam veya acil durdurma moduna geçmek yerine bekleme konumunda güç açık bir şekilde kalıp kalamayacağına karar verebilmektedir. Ayrıca, güç açık kaldığı sürece veri akışının devam etmesi nedeniyle, kontrolör bilgi almaya devam etmektedir. Bu sayede, kontrolör veya operatör operasyonel aksaklıklar sırasında bile optimum performansı koruyabilmektedir.
Sistemin bakım personeli için daha emniyetli ve daha verimli olması da bir o kadar önemlidir. Daha hatta gitmeden sorun hakkında eksiksiz bilgi edinmeleri sayesinde, sorunu gidermek için gerekli hazırlıkları yapabilirler. Hangi aletlere gerek duyulacağını ve hangi emniyet önlemlerinin alınması gerekeceğini bilirler. Ayrıca, hattın emniyet fonksiyonları halen etkin olduğundan, bakım sırasında bir sorun ortaya çıkması halinde bakım personelini korur.

Entegre emniyet örneği:
Entegre olmayan bir sistemde, temel bir programlanabilir lojik kontrolörü hareketi izleyip yürütürken; çalışma güvenliği bağımsız bir açma/kapatma emniyet rölesi ile sağlanır. Entegre sistemde tüm sinyaller ve girişler, bağımsız emniyet rölelerinin yerini alan ve gelişmiş lojik sunan akıllı bir kontrolörde birleştirilir.

Güvenilirlik:
Entegre emniyet, aynı zamanda veri kaydı için insanlara güvenilmesi durumunda ortaya çıkan belirsizliği de giderir. Bakım tarihinin tam olarak bilinmesi; hem üretimi, hem de operatör emniyetini doğrudan etkileyebilecek parça arızaları riskinin azaltılmasını sağlayan kritik bir faktördür.
Entegre olmayan bir sistemde, doğru bakım programı için operatörlerin olayların ve operasyonların güvenilir ve doğru bir günlüğünü tutması gerekir. Daha eski sistemlerde bu günlük, operatör istasyonunda tutulan el yazımı bir not defteri şeklinde olabilir! Not defteri özenli şekilde tutulmuş olsa bile bilgiler dijital formatta kullanılamaz. Bu durum ise, emniyetli çalışma ve kestirimci bakım programlaması için makine durumunun takip edilmesini zorlaştırır.
Bir entegre sistemde, tüm bu bilgiler otomatik bir şekilde yerel olarak kaydedilir ve bilgilere ayrıca çevrimiçi olarak erişilebilir. Bir kapının açılması ve kapatılması gibi her olayın dijital olarak yakalanması sayesinde, arızalar arasındaki ortalama süre gibi istatistikler kontrol edilebilir ve önleyici bakım programlanabilir.

Emniyet hizmetleri:
Üretim hatlarına yönelik ekipmanlar geliştirirken veya bu ekipmanları çalıştırırken; ekipmanınızın ve/veya hattınızın emniyetli olduğundan ve tüm yerel ya da uluslararası düzenlemelere uygun olduğundan emin olmak istersiniz. Omron gibi şirketler, emniyet danışmanlığı sağlanmasına yönelik çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin birincil amacı; bir yandan üretim hatlarındaki kaza sayısını sıfıra indirirken, diğer yandan üretimi ve emniyeti artırmak ve hattı daha esnek bir hale getirmektir.
Bu hizmetler, genellikle ekipmanın tanısal doğrulamasını sağlayan ve iyileşme elde edilebilecek alanları vurgulayan bir makine koruma değerlendirmesiyle başlar. Küçük iyileştirmeler üreticinin kendi teknisyenleri tarafından uygulanabilecek olsa da, daha geniş kapsamlı iyileştirmeler özel bir çözümün tasarlanıp uygulanmasını ve yeni özellikler konusunda eğitimli uzmanlar tarafından ilave eğitim verilmesini gerektirebilir.
Ek olarak; emniyet unsurlarına yönelik doğrulama ve değerlendirme işlemleri gerçekleştirilerek makine ve sistemlerin bölgede geçerli ekipman düzenlemeleriyle uyumlu hale getirilmesi sağlanabilir. Omron veya başka bir tedarikçi tarafından sağlanmasından bağımsız olarak, emniyet hizmetleri hattın ilgili tüm emniyet gerekliliklerini ve düzenlemelerini karşılamasını sağlayarak, üretim hedeflerinin tutturulmasına odaklanılmasına imkân tanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ