Bilgi

Rulmanlar, iki yüzey arasında düşük sürtünme ile döner hareketi destekleyen makine elemanlarıdır. Temel bileşenleri dış...
Enerji depolama çözümleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını ve enerji arz güvenliğini artırmayı amaçlar. En...
3D baskı, dijital modellerin katmanlar halinde fiziksel nesnelere dönüştürülmesini sağlayan yenilikçi bir üretim teknolojisidir. Yaygın...
Robotik: Robotik, robotların tasarımı, üretimi, programlanması ve kullanımı ile ilgilenen mühendislik ve bilim dalıdır. Robotlar,...
Tozaltı ark kaynağı, genellikle kalın metal parçaların birleştirilmesinde kullanılan kaynak yöntemidir. Bu yöntemde, kaynak bölgesi...
Matkap tezgahı, metal, ahşap, plastik ve diğer malzemeler üzerinde delik açma işlemlerini gerçekleştiren bir makine...
Taşlama tezgahı, metal ve diğer sert malzemeleri hassas bir şekilde şekillendirmek, kesmek ve yüzeylerini düzeltmek...
Su jeti, yüksek basınçlı su akışını kullanarak malzemeleri kesmek için kullanılan bir kesim teknolojisidir. Su...
Freze tezgahı, metal, ahşap veya plastik gibi çeşitli malzemeleri kesmek, şekillendirmek ve işlemek için kullanılan...
Torna tezgahı, metal, ahşap veya plastik gibi malzemelerin işlenmesi için kullanılan bir makine aletidir. Genellikle...
TIG kaynağı, tungsten elektrot kullanılarak gerçekleştirilen ve bir inert gaz (genellikle argon) ile korunan bir...
MIG kaynağı, bir dolgu telinin bir kaynak tabancası aracılığıyla sürekli olarak beslenmesi ve bir elektrik...
Eklemeli üretim, diğer adıyla Additive Manufacturing (AM), malzemenin katmanlar halinde bir araya getirilmesiyle nesnelerin oluşturulması...
Karanlık fabrika, genellikle endüstriyel otomasyon ve robotik teknolojilerinin kullanıldığı, insan müdahalesi olmadan veya çok az...
Endüstri 5.0, insan ve makinelerin daha fazla iş birliği yaptığı, daha kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir üretim...
Lazer kaynak, metal veya diğer malzemelerin lazer ışını kullanılarak birleştirildiği bir kaynak yöntemidir. Lazer kaynağı,...
Punta kaynağı, elektrik direnç kaynağı ailesine ait bir kaynak türüdür. İki metal levhanın birbirine değdiği...
Ark kaynağı, elektrik arkı kullanarak metallerin birleştirilmesi işlemidir. Bu kaynak yöntemi, yüksek sıcaklıklarda metal yüzeylerin...
Dijital dönüşüm, organizasyonların iş süreçlerini, kültürlerini ve müşteri deneyimlerini teknolojinin olanaklarından faydalanarak dönüştürme sürecidir. Bu...
Endüstri 4.0, sanayi üretiminde dijital dönüşümü ve otomasyonu ifade eden, üretim süreçlerinin dijital teknolojiler ve...
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things – IIoT), endüstriyel süreçlerde ve sistemlerde kullanılan fiziksel...
Kolaboratif robotlar (cobotlar), insanlarla doğrudan etkileşimde bulunarak birlikte çalışan robotlardır. Geleneksel endüstriyel robotlardan farklı olarak,...
Takım tutucu, takım tezgahlarında kesici takımları iş parçasına bağlamak ve sabitlemek için kullanılan kritik bir...
Takım tezgahı, sanayi ve üretim alanlarında çok önemli bir role sahiptir. Bu tezgahlar, çeşitli malzemeleri...
Hidrolik ve pnömatik, sıvı ve gazların basıncı kullanılarak yapılan güç iletimi sistemleridir. Her iki sistem...
Mekatronik, mekanik, elektronik, bilgisayar mühendisliği ve kontrol mühendisliğinin birleşiminden oluşan disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır. Bu...
Kesici uçlar, çeşitli işleme süreçlerinde kullanılan ve malzemeleri kesmek, şekillendirmek veya delmek için tasarlanmış araçlardır....
CNC (Computer Numerical Control), bilgisayar sayısal kontrolü anlamına gelir. CNC makineleri, bilgisayar programları aracılığıyla önceden...
Elektro erozyon ile işleme (EDM-Electrical Discharge Machining), bir iş parçasının elektriksel olarak iletken olan malzemesinin,...
Makine mühendisliği, makinelerin tasarımı, üretimi, çalışma prensipleri, analizi ve bakımıyla ilgilenen mühendislik disiplinidir. Makine mühendisleri,...
12