Makine Haber

Diğer Makale

Makine imalat ve metal işleme teknolojileri sektörü başta olmak üzere üretim sektörünün uzmanları tarafından kaleme alınan makaleler.

Endüstride birçok sektörde üretim süreçlerindeki soğutma uygulamalarında kullanılan chillerların tasarım, performans ve verimliliğinde büyük gelişmeler...
“Endüstri 5.0” ile adlandırılan yeni süreçte KOBİ’ler, cobot teknolojisinden faydalanarak, üretimlerinde ihtiyaç duyulan verim artışı...
Yeni endüstri çağında IIoT’in temelini haberleşme, bu yeni genişletilmiş altyapının kalbini ise son teknoloji makine...
Sanayiciler, üretimin artırılması ve hızlandırılmasının yanında insan gücünden daha verimli faydalanmak adına otonom sistemlerine yöneliyorlar....
Üretimin ve üretim yönetiminin dijital alt yapılar aracılığıyla yürütüldüğü, anlık kararların üretim mekanizmasına doğrudan etki...
Amerikan İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi OSHA tarafından açıklanan verilere göre, metal üretim sektöründe iş...
Endüstriyel tesislerdeki ısının yaklaşık yüzde 25’i kapı ve pencerelerden kayboluyor. Peki endüstriyel tesislerdeki ısı kayıplarını...
Bugün dünyada yaşanan hızlı teknolojik değişim ve gelişmeler, insanları her alanda Endüstri 5.0’ın özelliklerini anlama...
Dünya genelinde her yıl 2,3 milyon insan endüstriyel kazalar yüzünden hayatını kaybediyor. Bir günde yaklaşık...
Sanayinin yeni evresinde, insanlara fiziksel olarak bir yerde çalışmak yerine akıllarını daha fazla kullanarak iş...
Gıda, ilaç, plastik, ahşap, ambalaj, metal işleme, seramik tesisleri, lastik üretimi, kâğıt imalatı, çimento ve...
Tank kiralama yolu ile azot tedarik etmek, işletmeler için birçok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Yerinde...
Üreticilerin fırınlarda faydalı enerjiyi bir an önce yüzde 50’nin üzerine çıkarmaları gerekiyor. Hiçbir fırının ve...
Engelli bireyler, kolaboratif robotların öne çıkacağı Endüstri 5.0 ile birlikte; yeni fabrika çalışanları ve robotik...
Dijital uygulamaların artması ve makinelerin artık insanın doğal bir uzantısı gibi hareket etmesiyle birlikte üretimde...
Her endüstriyel tesisin enerjiyle ilgili etüt çalışmasını bir an önce yapması gerekiyor. Önemli enerji tüketim...
Hızlı kurulum, çabuk devreye alma, kolay programlama olanaklarının yanı sıra, hafif ve kompakt yapılarıyla da...
Otomasyon fizibilitesi; endüstriyel bir sahada yapılmak istenen teknolojik yazılım, teçhizat ve sistem yatırımlarının uygunluğunu, maliyetini,...
İş yerlerinde yönetilmesi gereken birçok risk noktası bulunuyor. Söz konusu alanların her biri için gereken...
Günümüzde şirketleri iflasa sürükleyen nedenlerin başında işçilik maliyetleri geliyor; ancak gelecekte bu kapsamda en önemli...
Dijital çağda KOBİ’lerin veriye dayalı yaşadığı sorunlar gün geçtikçe artıyor. Öyle ki; KOBİ’lerin yüzde 75’i...
Çalışanlarda görülen en yaygın fiziksel rahatsızlıkların başında işitme sorunları geliyor. Yapılan araştırmalar, ABD’de her yıl...
Gelecek ne karanlık fabrikalarda, ne de geleneksel işçilikte aranmalı. Risk analizine bağlı olarak, insanlarla yan...
Teknoloji ve şirket stratejileri geliştikçe, işverenlerin ve çalışanların; bilgi, beceri, değerler ve yetenekler açısından bu...
Günümüzde iş eldiveni seçenekleri sınırsız; ancak, el becerileri gerektiren işlerde hem iş sağlığı, hem de...
Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından yayınlanan ‘2020 Dünya Robotik Raporu’, insanlarla iş birliği içerisinde yan...
‘Toplam sahip olma maliyeti’ olarak da adlandırılan ‘yaşam döngüsü maliyeti’; ekipmanı toplam ömrü boyunca satın...
Kapsamlı bir otomasyon çözümü geliştirmek; büyük bir zaman, bütçe ve planlama gerektiriyor. Üreticiler, harekete geçerek...
Endüstriyel tesislerde işlenen hammaddelerden çıkan toz ve partiküller hem çalışan sağlığı, hem de çevre sağlığı...
Avrupa Birliği tarafından duyurulan 2050 yılındaki ‘sıfır emisyon’ hedefi, ulaşımda dizel ve benzin yakıtların kullanılamayacağını...