Makine Haber

Diğer Makale

Makine imalat ve metal işleme teknolojileri sektörü başta olmak üzere üretim sektörünün uzmanları tarafından kaleme alınan makaleler.

Kapsamlı bir otomasyon çözümü geliştirmek; büyük bir zaman, bütçe ve planlama gerektiriyor. Üreticiler, harekete geçerek...
Endüstriyel tesislerde işlenen hammaddelerden çıkan toz ve partiküller hem çalışan sağlığı, hem de çevre sağlığı...
Avrupa Birliği tarafından duyurulan 2050 yılındaki ‘sıfır emisyon’ hedefi, ulaşımda dizel ve benzin yakıtların kullanılamayacağını...
Festo’nun hedefi teknolojiler arası bir konuma yerleşmek olduğundan, elektrikli otomasyon alanındaki ürün portföyünü bir kez...
Öncelikle fabrika yapılarında kat yüksekliği konusu çok önemlidir. Fabrikada kullanılan makinelerin boyutu yükseklik konusunda belirleyici...
Dünya ve Türkiye’deki hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler, iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili...
Endüstriyel IoT, pandemi dönemimde hibrit çalışma ve otomasyonun hızlanmasını sağladı. İşletmeler, yeni ve daha esnek...
‘Alzheimer şirketleri’; kurumsal bir hafızası olmayan, yani dününü hatırlamayan, diğer yandan bugünün risklerine anlık tepki...
Yaşlılıkta, tecrübelerle kazanılan yaşamsal bilgiler dâhi unutulabiliyor. Benzer şekilde şirketlerde de bu tecrübeler, yaşlanan nüfusa...
Endüstri 4.0 söz konusu olduğunda, işletmenizin sahip olduğu gerçek potansiyel ne yaptığınızda değil, ne yapabileceğinizde...
Küresel ölçekte her geçen gün artan rekabet koşullarında, üreticilerin ürünlerini müşteri taleplerine daha uygun hale...
Hayatın her alanında dijital dönüşüm artık bir tercih değil zorunluluk. Sanayi 4.0, yapay zeka, dijital ikiz, akıllı...
Teknolojiden korkulmaması, endişe duyulmaması, teknolojinin insanlığın yararına olduğu, dijital dönüşüm-insan iş birliğinin sağlanması gerektiği gibi...
Kalite kontrol sürecini doğru bir şekilde uygulayan firmalar; üretimde maliyet azalması, müşterilerin memnuniyetinin artırılması, kaynakların...
Covid-19 ile birlikte, üretimde esneklik ve sürdürülebilirlik her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Bunu...
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB ülkeleri ve AB ile ticari ilişkiler içinde olan ülkeler için...
Bir seneyi aşkın süredir etkisini sürdüren Covid-19 pandemisiyle birlikte, dünya ekonomisi dijitalleşme temelinde yeniden kurgulanıyor....
Dijital dönüşümü sadece teknolojik dönüşüm gibi algılamamak; kurum ve kuruluşların insan, iş süreçleri ve teknoloji...
Türkiye, iş kazalarının önlenmesi ve en aza indirgenmesi için 2012’de ‘6331 sayılı İş Sağlığı ve...
Elektrikle çalışan ve bakım gerektirmeyen cobotlar, doğaya karbon ayak izi bırakmıyor ve çevresel atık üretmiyor....
Pandemi sürecinde dünya geneline yayılan mobilite, uzaktan çalışma ve eğitim gibi konular, elektronik ürünlere olan...
HMS Networks, küresel çaptaki fabrika otomasyonlarına yüklenen düğümleri baz alarak endüstriyel ağ pazarına ilişkin yıllık...
Sürekli olarak tam yükte çalıştıkları için enerji kalitesi uygulamalarında kullanılan orta gerilim reaktörlerin ısıl performansları...
Endüstriyel haberleşmenin geleceği olarak gösterilen TSN teknolojisi, işletmeler için yüksek kalite, verimlilik ve düşük maliyet avantajı...
Yenilenebilir enerji yeni bir konu değil. Bin yıllık yel değirmeni kullanımını bir kenara bıraksak bile,...
Pandemi sonrası dönemde iş gücünün yüzde 30 ilâ yüzde 50'si, kısmen veya tamamen evden çalışacak....
Büyük şirketlere nazaran daha küçük IT ekiplerine sahip KOBİ’ler, zayıf kalan önlemleri nedeniyle siber suçlular...
Basınçlı hava maliyetlerini bilen endüstriyel tesisler, hem basınçlı hava kompresörlerinin verimliliğini, hem de kayıp kaçak...
Tesislerdeki hassas cihazların arızalanmasına neden olan harmoniklerin temizlenmesinde etkili bir çözüm olan aktif harmonik filtreler,...
Sürdürülebilirliği sağlamak ve kriz dönemini pozitif bir ivme ile atlatmak için şirketlerin akılcı ve profesyonel...