Makine Haber

Diğer Makale

Makine imalat ve metal işleme teknolojileri sektörü başta olmak üzere üretim sektörünün uzmanları tarafından kaleme alınan makaleler.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum, hidrojen ve...
Sanayide tasarruf tedbirleri kapsamında ele alınan konulardan ilki ısıtma sistemleri oluyor. Çünkü endüstriyel tesislerdeki ısıtma...
Otomasyon teknolojilerinin giderek önem kazandığı günümüzde Türkiye endüstrisi de bu alanda önemli adımlar atarken, 2023...
Kışın işletmelerde kullanılan enerjinin yüzde 80’ini tüketen geleneksel ısıtma sistemleri, kârlılığı önemli ölçüde düşürüyor. İşletmede geleneksel...
Alan adları günümüzün dijital dünyasında markalar ve özellikle de e-ticaret yapanlar için hayati öneme sahip....
Dünya genelinde hızla tükenmekte olan enerji kaynakları, enerji verimliliği konusunu birçok ülkenin gündemine taşıdı. Pompa...
Türkiye'de enerji sektörü, özellikle petrol ve gaz sektöründeki şirketler için stratejik bir dönüşüm sürecine girmiş...
Klasik üretim yöntemlerini değiştiren cobotlar, dünyanın her köşesinde farklı alanlarda yüzlerce şekilde kullanılabiliyor. Üretim ve...
2021 yılında bir önceki seneye göre yüzde 44 oranında artışla dünya çapında 31 bin adet...
Endüstriyel tesislerde imalat esnasında ortaya çıkan toz partikülleri, çalışan sağlığı ve işletme güvenliği açısından risk...
Otomotiv ve OEM sektörü giderek daha fazla otomasyona yöneliyor. Üretim sürecinin her aşamasına entegre olabilen...
Endüstride birçok sektörde üretim süreçlerindeki soğutma uygulamalarında kullanılan chillerların tasarım, performans ve verimliliğinde büyük gelişmeler...
“Endüstri 5.0” ile adlandırılan yeni süreçte KOBİ’ler, cobot teknolojisinden faydalanarak, üretimlerinde ihtiyaç duyulan verim artışı...
Yeni endüstri çağında IIoT’in temelini haberleşme, bu yeni genişletilmiş altyapının kalbini ise son teknoloji makine...
Sanayiciler, üretimin artırılması ve hızlandırılmasının yanında insan gücünden daha verimli faydalanmak adına otonom sistemlerine yöneliyorlar....
Üretimin ve üretim yönetiminin dijital alt yapılar aracılığıyla yürütüldüğü, anlık kararların üretim mekanizmasına doğrudan etki...
Amerikan İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi OSHA tarafından açıklanan verilere göre, metal üretim sektöründe iş...
Endüstriyel tesislerdeki ısının yaklaşık yüzde 25’i kapı ve pencerelerden kayboluyor. Peki endüstriyel tesislerdeki ısı kayıplarını...
Bugün dünyada yaşanan hızlı teknolojik değişim ve gelişmeler, insanları her alanda Endüstri 5.0’ın özelliklerini anlama...
Dünya genelinde her yıl 2,3 milyon insan endüstriyel kazalar yüzünden hayatını kaybediyor. Bir günde yaklaşık...
Sanayinin yeni evresinde, insanlara fiziksel olarak bir yerde çalışmak yerine akıllarını daha fazla kullanarak iş...
Gıda, ilaç, plastik, ahşap, ambalaj, metal işleme, seramik tesisleri, lastik üretimi, kâğıt imalatı, çimento ve...
Tank kiralama yolu ile azot tedarik etmek, işletmeler için birçok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Yerinde...
Üreticilerin fırınlarda faydalı enerjiyi bir an önce yüzde 50’nin üzerine çıkarmaları gerekiyor. Hiçbir fırının ve...
Engelli bireyler, kolaboratif robotların öne çıkacağı Endüstri 5.0 ile birlikte; yeni fabrika çalışanları ve robotik...
Dijital uygulamaların artması ve makinelerin artık insanın doğal bir uzantısı gibi hareket etmesiyle birlikte üretimde...
Her endüstriyel tesisin enerjiyle ilgili etüt çalışmasını bir an önce yapması gerekiyor. Önemli enerji tüketim...
Hızlı kurulum, çabuk devreye alma, kolay programlama olanaklarının yanı sıra, hafif ve kompakt yapılarıyla da...
Otomasyon fizibilitesi; endüstriyel bir sahada yapılmak istenen teknolojik yazılım, teçhizat ve sistem yatırımlarının uygunluğunu, maliyetini,...
İş yerlerinde yönetilmesi gereken birçok risk noktası bulunuyor. Söz konusu alanların her biri için gereken...