Makine Haber

Avrupa Yeşil Mutabakatı nedir, hangi detayları içerir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB ülkeleri ve AB ile ticari ilişkiler içinde olan ülkeler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.  Mutabakat ile AB’nin net sera gazı emisyonlarının sıfırlandığı, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı ve emisyonları azaltırken yeni iş imkânlarının yaratıldığı bir döneme geçilecek.

Avrupa Yeşil Mutabakatı nedir, hangi detayları içerir?

Altuğ KARATAŞ
Vat Enerji Genel Müdürü

Dünya, çevre kirliliği ve büyük bir iklim krizi ile karşı karşıya. Ekolojik dengenin bozulması, iklim krizinin etkilerinin artması gibi nedenler dünya ülkelerini önlem almaya zorladı. Diğer yandan da, dünya ekonomik dengeleri ülkeleri mevcut sistemi devam etmeye zorluyor. Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 °C altında tutulması ve bu artışın 1,5 °C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesi için temel hedefler koymuştur.
Türkiye dâhil birçok ülke bu anlaşmaya imza atmamıştır. Çünkü, anlaşma şartlarının ekonomiye etkisi yüzünden hızlı bir geçiş sağlayamayacağı düşünülmüştür. Avrupa Birliği ise, iklim krizi karşısında daha fazla inisiyatif almış, direktifler oluşturmuş ve birçok dünya ülkesinin önünde hareket etmiştir. Son olarak da, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı devreye sokarak, hedefleri ve takvimi belirlemiştir.

AB, 2050’ye kadar dünyanın ilk karbon nötr kıtası olmayı hedefliyor
Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar dünyanın ilk karbon nötr kıtası olmayı hedefliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı aslında yeni bir ekonomik düzene geçişi başlatıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uluslararası ticari faaliyetlerden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmak için düzenledikleri karbon vergisi ile küresel sera gazı emisyonu azaltmaya yönelik çalışmaları ticari paydaşlarına sunuyor. Bu da, yeni bir ekonomik düzene geçildiğini gösteriyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB ülkeleri ve AB ile ticari ilişkiler içinde olan ülkeler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.  Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlandığı, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı ve emisyonları azaltırken yeni iş imkânlarının yaratıldığı bir döneme geçilecek.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında belirlenen hedefler 7 başlık içeriyor: 
1.    Kirliliğin ortadan kaldırılması,
2.    Temiz, ulaşılabilir, güvenli enerjinin sağlanması ve enerji verimliliğiyle kayıpların azaltılması,
3.    İnşaat ve renovasyon projelerinde enerji ve kaynak verimli bir yol izlenmesi,
4.    Adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sisteminin tasarlanması,
5.    Sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçişin hızlandırılması,
6.    Ekosistemin ve biyoçeşitliliğin korunması, gerekli tedbirlerin alınması,
7.    Enerji verimli, çevre dostu, sürdürülebilir bir üretimin teşvik edilmesi.

Firmalar Avrupa Yeşil Mutabakatı için ne yapmalı? 
• Her kuruluş kendi karbon ayak izini hesaplamalı ve karbon politikasını belirlemeli,
• Enerji verimliliği çalışmalarına başlanmalı, enerji etütleri ile durum tespiti yapmalı,
• Temiz enerji üretimi ile öz tüketim yaparak, karbon salınımını azaltma stratejisini oluşturmalı,
• Avrupa Birliği fonları ve teşvik, destekleri araştırmalı, bu desteklerden istifade imkânları araştırılmalı,
• Oluşacak yeni düzeni tehdit boyutundan fırsat boyutuna dönüştürülmelidir.
Vat Enerji, Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında endüstriyel tesislerin ihtiyaç duyduğu süreçleri yönetiyor ve firmalara danışmanlık desteği sağlıyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ