Makine Haber

Kalite kontrol süreci, üreticilere ne gibi avantajlar sağlıyor?

Kalite kontrol sürecini doğru bir şekilde uygulayan firmalar; üretimde maliyet azalması, müşterilerin memnuniyetinin artırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve sonucunda daha rekabetçi bir organizasyon olma noktasında rakiplerine oranla büyük avantajlar sağlıyorlar.

Kalite kontrol süreci, üreticilere ne gibi avantajlar sağlıyor?

Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Enis BULAK
Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı

Kalite kontrol uygulamaları, başta üretim sektörü olmak üzere hizmet, tekstil, ilaç ve havacılık gibi birçok alanda kullanılıyor. Üretim hatalarının hemen tespiti için kalite kontrol sürecine sürekli olarak devam edilmesi önemli. Çok fazla sayıda hatalı ürün veya kötü hizmet durumunda, üretim veya hizmet sürecini iyileştirmek için iyi bir plan tasarlanmalı ve uygulamaya konulmalı. Doğru bir şekilde uygulanması durumunda, kalite kontrol süreci firmalara; üretimde maliyet azalması, müşteri memnuniyetinin artması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması gibi avantajlar sağlıyor.

‘Kalite kontrolü’ ve ‘kalite güvencesi’ farklı kavramlar
‘Kalite kontrolü’; üretilen bir ürünün veya sunulan bir hizmetin tanımlanmış kalite kriterlerine uygunluğunu sağlayan prosedürler dizisidir. Ayrıca, ürünü kullanan veya hizmeti alan müşterinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan bir süreç olarak da tanımlanabilir. Diğer taraftan, ‘kalite güvencesi’ ile ‘kalite kontrol’ terimleri birbirine benzeyen farklı kavramlardır. Kalite güvencesi, belirli gereksinimlerin bir ürün veya hizmet tarafından karşılandığına dair onayın alınmasını sağlarken; kalite kontrol bu unsurların fiili kontrolünü ve denetimini ifade ediyor.

Başarısız ürünler için gerekli adımlar atılmalı
Bir kuruluş etkili bir kalite kontrol programı uygulamak için önce ürün veya hizmetin hangi spesifik standartları karşılaması gerektiğine karar vermelidir. Daha sonra ise, örneğin üretilen ürünlerden test edilecek birimlerin yüzdesinin tanımlanması gibi, kalite kontrol aktivitelerinin kapsamı belirlenmeli. Bu aşamanın ardından, başarısız olan birimlerin yüzdesi gibi ürüne ait gerçek veriler toplanarak sonuçlar üst yönetim ile paylaşılmalı. Başarısız olan ürünlerle bir sonraki aşamada tekrar karşılaşmamak için düzeltici ve önleyici faaliyetler tanımlanarak gerekli adımlar atılmalıdır. Örneğin, arızalı birimler tamir edilmeli, reddedilmeli veya sunulan servis müşteri tatmin oluncaya kadar ücretsiz olarak tekrarlanmalıdır. Çok fazla sayıda hatalı ürün veya kötü hizmet durumu ortaya çıkarsa, üretim veya hizmet sürecini iyileştirmek için iyi bir plan tasarlanarak uygulamaya konulmalıdır. Son olarak, gerekirse iyileştirme çabalarının tatmin edici sonuçlar vermesini sağlamak veya yeni hataların hemen tespiti için kalite kontrol sürecine sürekli olarak devam edilmelidir. İstatistiksel süreç kontrolü, temel sorunların tespiti ve düzeltilmesi yaklaşımları, uygulamalarda sıkça kullanılan metotlar olarak öne çıkıyor.

Kalite standartlarına uygunluk önemli
ISO 9001’de belirtildiği gibi, kalite standartlarına uygunluk kalite kontrolünün önemli bir parçasıdır. Bu standartlara göre, kalite kontrol üretim ve hizmet endüstrisinde odaklanılan 3 nokta şu şekilde sıralanabilir:
– İşin yönetimi ve kontrolü, iyi tanımlanmış ve yönetilen süreçler, performans kriterleri ve kayıtların tutulması,
– Yetkinlik (beceriler, deneyim, nitelik ve bilgi),
– Personel, güven, motivasyon, kaliteli ilişkiler ve organizasyon kültürü gibi daha yönetimsel unsurlar.
Bu üç noktadan herhangi biri bir şekilde eksikse; bu ister bir ürün, isterse bir hizmet olsun, çıktının kalitesinin düşmesi muhtemeldir. Kalite kontrol, sanayide ürünün müşteriye kadar ulaştırılmasının diğer bir adı olan ‘Tedarik Zinciri Yönetimi’nde kritik bir rol oynuyor. Son kullanıcının eline hatalı bir ürünün gitmesini engelleyerek, müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sadakatin oluşmasına önemli derecede katkı sağlıyor.

Birçok alanda kalite kontrol uygulamaları görülüyor
Kalite kontrol üretim ve hizmet sektöründe sıkça uygulanıyor. İlaç sektöründen tekstil sektörüne veya havayolu şirketlerine kadar birçok alanda kalite kontrol uygulamaları mevcut. Kalite kontrol sürecini doğru bir şekilde uygulayan firmalar; üretimde maliyet azalması, müşterilerin memnuniyetinin artırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve sonucunda daha rekabetçi bir organizasyon olma noktasında rakiplerine oranla büyük avantajlar sağlıyorlar.
– Kalite kontrolün kullanıldığı alanlar:
– Ürün kalitesi (boyut, büyüklük, renk),
– Etiketlemenin doğruluğu,
– Süreçlerin kontrolü (satın alma, üretim, tedarik zinciri),
– Paketlemenin uygunluğu,
– Montaj hattındaki parçaların birbirleriyle uygunluğunun kontrolü,
– Hizmeti sağlayan kişilerin uygun eğitimden geçmesi,
– Havayolu şirketlerinde verilen hizmetle ilgili müşteri problemlerine çözümlerin sağlanması gibi alanlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ