Makine Haber

Gençlerimiz neden makine mühendisi olmalıdır?

‘Teknolojik gelişmişlik’ kavramı ile ‘makine mühendisliği’ kavramı iç içedir. Ülkemiz, makinelerin tasarımı ve üretimi için; mekanik tasarım, malzeme ve mukâvemet özellikleri, üretim süreçleri ve ürün bilgisi gibi temel kavramlara hâkim makine mühendislerine ihtiyaç duymaktadır.

  • 05 Mart 2020
Gençlerimiz neden makine mühendisi olmalıdır?

Mustafa ESER
Makine Mühendisi

Ülkemizde, yarınlarımız olan gençlerimizin lise eğitimlerinin başlaması ile ‘meslek seçimi’ kaygıları da başlamaktadır. Çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın bu çağlara ermesi ile bizler de aile büyükleri olarak ister istemez konunun içine girmekte ve çözüm aramaya çalışmaktayız. Lise eğitiminin son yıllarında çocuğu olan aileler endişe içinde; ‘Çocuğum hangi üniversiteyi kazanacak?’ diye beklemekte ve bu yönde çaba sarf etmektedir. Çünkü, ülkemizde meslek sahibi olmanın tek yolu üniversiteler gibi görünmektedir ve bu görüş büyük ölçüde doğrudur da. Oysa, meslek seçimi ve seçtiği meslek içinde eğitim, çocuklarımızın başarılı bir hayat yaşamaları ve ülkemizin gelişmesi için çok da gereklidir.
Meslek seçimi; ilkokuldan itibaren ailesinin, eğitim kurumlarının ve çevrenin yönlendirmesiyle başlamalı ve çocuk, lise eğitimine başladığında karar verilmiş olmalıdır. Benim bildiğim kadarıyla ülkemizde ‘İmam Hatip’ okulları dışında böyle bir sistem mevcut değildir.
Çocuklarımızın nasıl bir sistem içerisinde eğitim almaları gerektiği bizim konumuz değildir. Bu konu, ülkeyi yöneten eğitimcilerin işidir. Fakat ülke zemininde ihtiyaçlar göstermiştir ki; ‘mesleki ve teknik eğitim’ gereklidir ve erken yaşlarda başlamalıdır. Öyle ki; üniversite giriş kapısında olan bir genç seçimini yapmış ve uygun eğitim kurumunu da bulmuş olmalıdır.
Çok popüler bir söz vardır: “Gelişmiş Avrupa ülkelerinde nasıl ise bizde de öyle olmalıdır.” Ancak, biz bu gelişmiş ülkeleri örnek alırken işimiz biraz zordur. Onlar bugünün teknolojik gelişmişliği üzerine yeni sistemler oluştururken, bizler 30-40 yıl kadar geriden başlamamız gerektiğinin farkında olmalıyız.
Bu ön sözümüz; tüm meslek guruplarını kapsar düşüncesiyle yazılmıştır. Oysa ki; bizim işimiz gençlerimizi ‘makine mühendisi’ olmaya yönlendirmek veya özendirmektir.

‘Makine mühendisi’ kelimesinin anlamı nedir?
İnsanlar yaşadıkları tarih boyunca yaşamlarını kolaylaştırmak için hep bir şeyler yapmışlardır. Şöyle ki; kolay avlanabilmek için ok ve sapan, ağaçları kesmek için balta gibi aletler ve gelişen zaman içinde tekerlekli araba gibi bugün ‘mekanik aletler’ diye adlandırdığımız gereçleri geliştirmişlerdir.
Bugüne gelindiğinde; kara, deniz, hava nakil araçları ve benzerleri bu gruba ait gereçlerdir. İnsanlar bunları yaşamlarını kolaylaştırmak için yapmaktadırlar.
Diğer konulara geçmeden önce, makine mühendisinin görevlerinin neler olduğu üzerinden kısaca geçmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Bunları özetlemek gerekirse;
♦ Makineler tasarlamak,
♦ Makineler üretmek,
♦ Makineleri kullanılır hale getirmek ve kullanmak,
♦ Mevcut makineleri çalışır halde tutmaktır.
Bu liste uzayıp gitse dâhi, makine mühendisinin temel görevlerinin yukarıda sayılan ilk 4 tanesi olması şarttır. Bunun aksinin olması ise, o ülkede; yerli bilgi birikiminin yeterli düzeye çıkamamasına, dışa bağımlılığa ve ekonominin güçsüz olmasına yol açacaktır. Bu düşünce ile paralel olarak ülkemiz düşünüldüğünde ise, makine mühendislerinin gerek eğitim koşulları, gerekse diğer faktörlerden dolayı bu özelliklerinin gelişmediğine veya az geliştiğine şahit olmaktayız.
Tabii ki zaman içinde bu görev tarifi çok değişmiştir ve değişmeye de devam etmektedir. 1800’lü yıllarda raylı sistemler ve buhar makineleri çok gelişmiş iken, 1900’lü yılların başlarından itibaren ‘elektrik enerjisi’ ve ‘içten yanmalı motorlar’ kavramı gelişmeye başlayınca yeni meslek dalları türemiş ve işlerin bir kısmını üstlenmiştir. Elektrik mühendisliği, yanma kimyası mühendisliği, endüstriyel tasarım mühendisliği vb.
Bugüne gelindiğinde ve yarınlara bakıldığında ise, ‘elektronik mühendisliği’ ve ‘dijital teknoloji’ işin içine girmiş, insan yaşamını kolaylaştırmak yolunda makine mühendislerinin işlerinden bir kısmını devralmışlardır. Makine mühendislerinin bugün yaptığı işlerden örnek vererek izah etmek gerekirse şunlar söylenebilir:
1. Örnek: Makine mühendisleri üretecekleri makinelerin tasarımlarını düz beyaz kâğıda değil, 3 boyutlu tasarım özelliği olan programlar ile bilgisayar ekranlarında yapmaktadırlar.
2. Örnek: Otomobil ve raylı sistem türü mobil araçlar içten yanmalı motorlar yerine elektrik türü enerjiler kullanacakları ve de otonom/kendini kumanda eden araçlar olacakları için; motor, mekanik güç aktarma organı ve direksiyondan kumanda sistemi basitleşecek veya hiç olmayacaktır. Kısacası; geleceğin otomobillerini tasarlamaya yönelmişlerdir.

Yarının ‘makine mühendisi’ ne iş yapacak?
Değişen ve gelişen dünyamızda, bugün ve gelecekte makine mühendisinin insanlığa hizmeti artarak devam edecektir. Nasıl mı? Okuduğumuz yazının kâğıt üzerine basılması, bu kâğıdın imal edilmesi ve kullanılacak boyutlarda kesilerek kitap vb. hale getirilmesi gibi işleri yapacak makinelerden başlayarak; karadaki, havadaki ve denizdeki mobil araçların üretimi ve insana konfor sağlayacak şekilde tasarlanması ve yeterli sağlamlıkta üretilmesi her zaman makine mühendislerinin işi olmuş ve olmaya devam edecektir. Oturduğumuz evin konforlu hale gelmesinden yürüdüğümüz yola kadar her şeyde makine mühendisinin emeği mevcuttur ve olmaya devam edecektir.

Ülkemizin ‘makine mühendisi’ ihtiyacı
‘Teknolojik gelişmişlik’ kavramı ile ‘makine mühendisliği’ kavramı iç içedir. Ülkemizin, makinelerin tasarımı ve üretimi için; mekanik tasarım, malzeme ve mukâvemet özellikleri, üretim süreçleri ve ürün bilgisi gibi temel kavramlara hâkim makine mühendislerine ihtiyacı var.
Başarılı makine mühendisleri; mesleki eğitimini iyi almış, işte hizmet içi eğitimler almış, üniversiteler veya bilimsel araştırma kurumları ile iş birliği yapabilecek yetenekte olmalıdırlar.
Makine mühendislerinin bugün ve yakın gelecekte bu ihtiyaçları giderecek şekilde çok önemli görevleri olacaktır. Bugün mühendis bilmelidir ki; bu görev millidir ve var olmanın da şartıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ