Makine Haber

Dijital dönüşüm yolculuğunuzda hedeflerinizden sapmayın

Günümüzün dinamik iş ortamı aralıksız bir inovasyon sürecinden geçmektedir. Üreticiler ve imalatçılar, sürekli olarak hızlı bir değişimle yüz yüze kalırken güvenilir ve güvenli bir ortamda üretken, kârlı büyüme sağlamak zorunda kalırlar.

  • 05 Eylül 2022
Dijital dönüşüm yolculuğunuzda hedeflerinizden sapmayın

Rockwell Automation

Dijital dönüşüm yolculuğuna başlayan her şirket iş beklentilerini ve kazanmak istedikleri değeri belirliyor. Buna karşın çoğu şirket beklentilerine ulaşmayı başaramıyor. Bir kullanım süresi ortağı ile çalışmak, istenen iş sonuçlarını elde etmenize yardımcı oluyor. Rockwell Automation LifecycleIQ Hizmetleri kapsamında dijital dönüşümde şirketlerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini şöyle sıralıyor.
Günümüzün dinamik iş ortamı aralıksız bir inovasyon sürecinden geçmektedir. Üreticiler ve imalatçılar, sürekli olarak hızlı bir değişimle yüz yüze kalırken güvenilir ve güvenli bir ortamda üretken, kârlı büyüme sağlamak zorunda kalırlar. Bu değişimler arasında pazar dinamikleri, tüketici tercihleri, teknolojik gelişmeler veya kurumun sorunsuz işleyişini sürdürmek için gereken kurum içi değişikler bulunabilir.
Hızlı değişimler ve personelle ilgili zorluklar sıklıkla şirketleri istenen iş sonuçlarını elde etmelerine yardımcı olan hizmetlere ve iş ortaklıklarına yatırım yapmaya yöneltir. Ayrıca şirketler veri tabanlı bilgi ve öngörülerin fark yarattığının da bilincindedir. Karar verirken bilgilere erişim ve hızlı tepki verme kabiliyeti şirketlerin uzun vadeli başarısında belirleyici rol oynar. Günümüzde pek çok şirket dijital dönüşüme yatırım yapar. Şirketler, dönüşüm süreçlerinde farklı aşamalarda bulunur. Bazı şirketler sürecin henüz başındadır ve elde edecekleri öngörüler ve sonuçlar konusunda heyecanlı olsalar da pek çok şirket farklı seviyede başarı, sıkıntı, değer ve sonuçlarla karşılaşır.

Araştırmalara göre dijital dönüşüm yüzde 70 oranında başarısız oluyor
Gerçekte ise çoğu şirket bu yolculuğa başlarken sahip oldukları beklentilere ulaşmada yetersiz kalır. İlerleme kaydedemeyen bu kurumlar sorunun nerede olduğunu anlamalarını sağlayacak öngörüler bulmaya çalışır ve değeri nasıl hayata geçirebileceklerinden emin olamazlar.
Bu durumda olan tek kurum onlar değildir. Aslında, araştırmalar bize dijital dönüşümün yüzde 70 oranında başarısız olduğunu gösteriyor. Bu aşağıdaki sebeplerden kaynaklanabilir:
• Yanlış hizalanmış veya tanımlanmamış strateji,
• Sürecin erken aşamalarında değer yaratmayan yol haritası,
• Önemli paydaşların farklı hedeflere yönelmesi,
• Dönüşümü gerçekleştirmede kullanılan, mevcut olan verileri ve bilgileri sınırlayan eksik temel öğeler.
Dijital dönüşüm girişiminin kayda değer iş değeri sergilemede yetersiz kalmasının pek çok nedeni var. Çeşitli dijital dönüşüm yolculuklarında karşımıza sıklıkla çıkan önemli eksik öğelerden bahsedecek ve hangi aşamada oldukları fark etmeksizin şirketlerin yolculuklarını başarıyla sonlandırmalarına yardımcı olmak amacıyla şirketler ile nasıl ortaklık kurduğumuzu anlatacağız.

Günümüzde birçok kurumda önemli üretim verileri birbirinden ayrı adalar şeklinde
Bir şirket, verilere erişimini sağlayacak gerekli altyapı veya donanım temeline sahip olmayabilir. Operasyonlarla ilgili anlamlı öngörüler sağlayan analizler yapmak; sadece veri erişiminin olduğu, verilerin analiz edildiği, sistemler arasında paylaşıldığı ve kuruma net bir pozitif değer katmak için etkin şekilde kullanıldığı durumlarda mümkündür. Maalesef günümüzde birçok kurumda önemli üretim verileri birbirinden ayrı adalar şeklindedir. Bu durum, veri ortamlarınız üretim işletmeniz genelinde entegre edilmediğinde ortaya çıkar. Sistemler arasında bağlantı kurulması açısından, güvenli veri paylaşımını destekleyen bir altyapı kurmaya yönelik yol haritası geliştirmek önemlidir. Bu süreç kapsamında, mevcut sistemlerinizi ve donanımı inceleyip değerlendirerek entegre edilmelerine ilişkin riskleri ve gereksinimleri belirleyin. Cevaplamanız gereken sorular arasında aşağıdakiler bulunur:
• Eskiyen sistemleriniz veya donanımlarınız hangileri?
• Donanımımızdan elde edebileceğimiz önemli performans verileri nelerdir?
• Mevcut altyapımız, işletmemize değer katacak kararların alınması için gerekli olan verilerin toplanmasını sağlayabilir mi?
Güçlü bir altyapı temeline ve uygun şekilde eğitilmiş personele sahip olmak veri toplama kabiliyetini artırabilir. Yine de verilerinizin operasyonlarınız hakkında bütüncül, kapsamlı bir bakış açısı sunmaktan ziyade hikâyenin sadece bir bölümü aktarıyor olabileceğini unutmayın.

Günümüzde pek çok şirket beceri eksikliği engeli ile yüzleşir
Günümüzde pek çok şirket beceri eksikliği engeli ile yüzleşir. Yeni çıkan teknolojilere yönelik yetenekleri bulmanın zorluğuna ek olarak rekabetin yüksek olduğu bu pazar içinde yeteneği elde tutmak da zordur. Uzmanlar, pandemi ABD genelinde etkisini kaybederken iş gücünün potansiyel olarak yüzde 50’sinin Kuzey Amerika’da yeni işler bulmayı planlayacağı devasa bir iş gücü değişimi bekliyor.
ABD’de üretim alanındaki beceri eksiklikleri 2030 yılına kadar yaklaşık 2,1 milyon istihdamı boş bırakabilir. Sadece 2030 yılında ABD ekonomisine 1 trilyon dolar maliyet çıkarabilir. Yeteneği bulma ve elde tutmadaki zorluklar operasyonları sıkıntıya sokabilir; bu zorlukların dijital dönüşümü daha karmaşık hale getirmesi mümkün olsa da aynı veriler ve araçlar dönüşüm sürecini büyük ölçüde hızlandırabilir ve beceri eksikliğinin kapatılmasına yardımcı olabilir. Dijital girişimlerinizde beceri eksikliğinin etkisini azaltmanın bir yolu, işletme genelinde dijital dönüşüm çözümlerinin hayata geçirilmesi için standartlaştırılmış bir süreç ve yönetim oluşturmaktır. Büyük miktarda personel değişimi yaşanması durumda basit, tekrarlanabilir süreçler insanların kurumunuzdaki dijital dönüşümün herhangi bir aşamasına dahil olmasını ve kısa zamanda başarı göstermesini kolaylaştıracaktır.
Dijital girişimleriniz dolayısıyla ortaya çıkan pozisyonların doldurulması konusunda ise kurumunuzun daha farklı bir yaklaşım benimsemesi gerekebilir. Örneğin, belirli bir pozisyon için doğru insanı aramak yerine mevcut yeteneğiniz etrafında şekillenen bir plan oluşturmaya başlamanız gerekebilir.

Güçlü bir altyapı temelinin ve uygun eğitim almış personelin veri toplama kabiliyetini artırabileceğine şüphe olmasa da her şey bundan ibaret değil. Verileriniz operasyonlarınız hakkında bütüncül, kapsamlı bir bakış açısı sunmaktan ziyade hikâyenin sadece bir bölümü aktarıyor olabilir.

Başarılı dijital dönüşüm için değerlendirilmesi ve ele alınması gereken iki alan var:
• Veri kullanımı: İlk olarak, kurumun üretim ortamı içinde net pozitif eylem sağlamak üzere kurumun verileri nasıl kullanması gerektiğine karar verin. Role özel kişiliklerin oluşturulması yoluyla kurum, doğru insanların doğru veriye doğru zamanda ve yerde eriştiğinden emin olarak üretim verimliliğinin sağlanmasına yardımcı olabilir. Bu kişilikler, hat operasyonlarından C seviyesi liderliğe kadar çıkan bir aralıkta bulunabilir.

• Veri devamlılığı: Sonraki adımda kurumun veri devamlılığını inceleyin. Çoğu üretim kurumu verilere belirli düzeylerde tepki verir. İlk hedef olarak ilgili bir veri aldığında kurumun nasıl daha hızlı tepki verebileceği belirlenmelidir. Belki bu amaçla tepkisel eylem aralığı 12 saatten 2 saate veya 15 dakikadan 30 saniye düşürebilir fakat neticede bu uygulamalar operasyonlar açısından değer oluşturur. Gerçek dijital dönüşümün imkan tanıdığı öngörülü ve proaktif analizler ve eylemler sayesinde verimsizlikler; makine veya iş gücü optimizasyonu yetersizliği, hurda, yeniden işleme ve kuruluşun satılan maldan elde ettiği maliyet üzerindeki diğer olumsuz etkiler nedeniyle zarara dönüşmeden önce giderilebilir.

Dijital dönüşüm ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken pek çok faktör var
Günümüzün dinamik ve değişken ortamında dijital dönüşüm ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken pek çok faktör vardır. Üreticiler ve imalatçılar, öngörülere ve bilgiye daha hızlı erişmek için kendilerine dijitalleşme yolculuklarında tavsiyeler verebilecek ortaklar ararlar. Daha önce bahsedilen engelleyici faktörleri ve dijital optimizasyona giden yol hakkında öğrendiklerimizi tekrar düşünün:
• Dönüşümün akıllı varlıklar ve ağ altyapısı içeren yeterli bir temel ile gerçekleştirilmesi çok önemlidir.
• Buna işletmenizi ve konumunuzu şu anda desteklemenin yanında sizi geleceğe hazırlayacak bilgi ve beceriler de dahildir.
• Ayrıca, hedeflerinize ulaşmanız için gerekli olan verilerin açıkça anlaşılması ve hem bugün hem de gelecekte öngörü sağlamak ve işletmenizin değerini artırmak için sürecin tamamı boyunca veriler arasında bağlantı kurma kapasitesi de bu kapsamdadır.

İlginç iş fırsatları yaratır
Dijital dönüşüm, şirketiniz için pazar içinde öne çıkmasını sağlayabilecek ilginç iş fırsatları yaratır. Fakat çıkılan bu yolculuk genellikle zorlu ve karmaşıktır. Rockwell Automation, yolculuğunuzun hangi aşamasında olursanız olun ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ve sizi ileride başarıya yönlendirecek uzmanlığa ve gelişmiş teknolojiye sahiptir. Ortağınızla nasıl işbirliği yapabileceğinize ilişkin örnekler arasında paydaşların faaliyetlerini planlamak ve dönüşümünüzle ilgili açık hedefler ortaya koymak bulunur. Rockwell Automation, işletme etkisi ve değerine ilişkin doğru oranı ve dengeyi barındıracak Minimum Uygulanabilir Ürüne sizinle birlikte çalışarak karar verir. Ayrıca, değerin kanıtlanmasını hızlandırmak için projeyi inceler ve uygular. Bugünün zorluklarının üstesinden gelirken şirketinizi geleceğe hazırlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ