Makine Haber

OSTİM OSB, 6 bin 200’den fazla işletmeye ev sahipliği yapıyor

Turkishtime ve Halkbank ortaklığı ile gerçekleştirilen ‘Ortak Akıl Toplantıları’nın 26. durağı olan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, 17 sektör ve 139 iş kolunda, 6 bin 200’den fazla işletmeye ve 60 binden fazla çalışana ev sahipliği yapıyor.

OSTİM OSB, 6 bin 200’den fazla işletmeye ev sahipliği yapıyor

Turkishtime ve Halkbank’ın organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği ‘Ortak Akıl Toplantıları’nın 26.’sı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı. Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Ankaralı sanayiciler ile OSTİM OSB’nin potansiyeli, sorunları ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.
Ankara’nın öncü sanayi bölgelerinden biri olan OSTİM, 17 sektör ve 139 iş kolunda, 6 bin 200’den fazla işletmeye ve 60 binden fazla çalışana ev sahipliği yapıyor. Temelleri 1967’de atılan bölge, 1997 yılında OSB statüsünü almıştı.

OSTİM OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre:
Toplantıda, OSTİM OSB’nin hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmesi ve potansiyelini ortaya koyabilmesi için bölge sanayicilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı:

1. Kamu satın alımlarında yerli firmalara öncelik verilmeli:
Bütün kamu alımlarımızın politikası sadece satın almaya dayalı. Yenilik, teknoloji ve yerli üretim gibi kıstaslar kamu kurumlarının gündeminde yok. Hâlbuki, kamunun satın alma politikalarının yerli teknolojiyi geliştirecek bir talep mekanizması içermesi gerekiyor. Kamu alımlarının, mümkün olduğu sürece yerli üreticilerden yapılması için yasal düzenlemeler yapılmalı.

2. Kümelenmeler yurt çapında teşvik edilmeli:
OSTİM, 50 yıl önce tasarlanmış bir sanayi bölgesi olduğu için bulunduğu coğrafyanın sıkıntılarını yaşıyor. Bölge, şehrin içinde kaldığı için genişleme alanı bulunmuyor. Ancak, OSTİM son 10 yılda hayata geçirdiği planlı küme çalışmalarıyla birlikte etkileşim alanını coğrafyasının dışına taşıdı. OSTİM’deki yedi kümelenmenin üyeleri, ihracata yönelik yeni pazarlar bulmada ve rakamlarda çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Bu da, kümelenmelerin önemini gösteriyor.

3. KOBİ’lerin değeri bilinmeli:
Tüm ülkelerin kalkınmasında KOBİ’lerin yeri yadsınamaz. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde, KOBİ’lere yapılacak destekleri zorunlu tutan yasalar var. Büyük firmalar gittikçe hantallaşıp, süreçler çok uzadığı için inovasyon çalışmaları dünya genelinde küçük firmalardan çıkıyor. Dolayısıyla, bütün ülkeler küçük firmaları korumak istiyor. Türkiye’de de kamunun KOBİ’lere yönelik destek ve satın alımları zorunlu hale getirilmeli.

4. Finansman koşulları iyileştirilmeli:
Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zor dönemde, finansmana ulaşım hayli zorlaşmış durumda. Likidite sıkıntısı had safhada, varlıklar düştü ve giderler arttı. Böyle olunca da, borçları çevirebilmek ve finansman yükünden kurtulmak zorlaştı. Böyle bir dönemde; üreten, ihracat yapan ve istihdam yaratan sanayicinin kredi ve risk sermayesi gibi diğer finansman enstrümanlarıyla desteklenmesi kritik bir önem taşıyor.

5. Enerjide çözüm güneş ve rüzgârda:
Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri de enerji. Ülke olarak enerjiye olan ihtiyacımız her geçen gün de katlanarak büyüyor. Bu topraklarda yeteri kadar petrol olmadığına göre, enerji sorunundan kurtuluşun iki tane somut alternatifi bulunuyor. Birisi güneş enerjisi, diğeri ise rüzgâr enerjisi. Güneş ve rüzgâr enerjisine ilişkin yatırımların, tüm dünyada olduğu gibi devletin destek ve teşviklerine ihtiyacı var.

6. TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kuruluşlar daha kapsayıcı olmalı:
Türkiye’de sanayinin desteklenmesi görevini üstlenen TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlar, sanayicinin beklentilerini tam olarak karşılayamıyor. Taraflar arasındaki iletişim sorunları bile desteklere engel olabiliyor. Bu tür resmi ya da yarı resmi kurumların sanayiciye olan yaklaşımlarının daha sağlıklı olabilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

7. Ortak aklın yanı sıra bir üst akla da ihtiyaç var:
Endüstri 4.0, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin ve gelecek kurgularının bolca dillendirildiği günümüzde, sanayicinin ortak aklın yanı sıra bir üst akla da ihtiyacı var. Geleceğin nasıl şekilleneceği ve o noktaya nasıl gidileceğiyle ilgili somut bir bilgi yok. Sanayiciler, bütün bu fütürist öngörüler içinde geleceği okuyamama ve bir yol haritası çizememe sorunuyla karşı karşıyalar. Oysa, doğru yatırımlar ancak doğru öngörülerle yapılabilir.

8. Bürokrasi daha kolaylaştırıcı olmalı:
Ülke ekonomisinin büyümesi ve istihdamın artması için sanayinin gelişip güçlenmesi son derece önemli. Küresel pazarlardaki rekabet ortamında gelişmiş ülkelerin şirketleri karşısında zaten birçok sorunla boğuşan sanayiciler, diğer yandan ülke içindeki işlerini yürütürken bürokratik engellerle karşılaşabiliyorlar. Bürokrasinin bu anlamda yatırımları kolaylaştırıcı bir işlev üstlenmesi gerekiyor.

9. Beyin göçünü durduracak önlemler alınmalı:
İbni Sina, “Bilim ve sanat kendine değer vermeyen toplumları terk eder” diyor. Ülkemiz şu anda benzer bir süreci yaşıyor. Bilim ya da sanatla uğraşan insanların, çabalarının maddi karşılığını almalarının yanı sıra, takdir görmeleri ve huzur bulmaları da gerekiyor. Aksi takdirde, bu insanlar ülkelerini terk ediyorlar. Çünkü, gelişmiş ülkelerin kapıları bu insanlara sonuna kadar açık.

10. Bilişim şirketlerinde ana sermaye insan:
Bilişim şirketlerinin yaklaşık yüzde 80 oranla en büyük maliyet kaynağı ve varlıkları insan. Kira, enerji vb. gider kalemleri, geriye kalan küçük maliyetleri oluşturuyor. Çünkü, bu şirketlerde yüksek lisans, doktora sahibi insanlar çalışıyor. Kapsamlı bir yazılımın hazırlanması ise en az 2-3 yıl sürüyor. Bu süre boyunca sıfır satış geliri olan bilişim sektörünün finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bankaların bu sektöre olan yaklaşımlarını güncellemeleri gerekiyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ