Makine Haber

Makina mühendisliğinde tasarım sanatı (2. bölüm)

Meslek okullarında tasarım bölümleri ve üniversitelerde konstrüksiyon ana bilim dalları bulunuyor. Bu eğitim kurumlarında yeterli eğitim de veriliyor. Öyleyse, neden ülkemizde makine üretimi, özellikle de kendi tasarımımız olan makinelerin üretimi beklenen düzeye gelememiştir? Bunun nedeni eğitimin yetersizliği değil, uygunsuzluğu.

Makina mühendisliğinde tasarım sanatı (2. bölüm)

Mustafa ESER
Makine Mühendisi

Bir dikiş makinesi iğnesinden ‘düşünebilen’ makineye kadar geniş alanı kaplayan makinelerin tasarımında, bu işi yeterince becerebilecek özelliklere sahip tek bir tasarımcıdan söz etmek mümkün değildir.
Burada tasarımcının özellikleri konusunu, 50 yıldır bizzat uğraştığım konu olan ‘mekanik’ makineler ile sınırlı tutacağım. Hedefimiz de; makine tasarımını meslek seçmiş genç mühendis ve teknikerlerimizin ufkunu açmak, onlara bir yol çizgisi çizmektir. Böylece, ülkemizde oldukça gerilerde kalmış bu konuya önemli katkılar sunmaktır.
Bir hususu özellikle belirtmek isterim: Teknolojik olarak gelişmiş ülkelerde oldukça popüler olan ve çalışanı toplumunda itibarlı bir kişi yapan bu meslek ülkemizde aynı ilgiyi uyandıramamıştır. Ancak, bilgisayar ve uygun yazılımlar kullanarak yapılan tasarımlara genç neslin ilgisi görülmektedir ve bu da sevindiricidir. Aksi halde, üretemeyiz ve ihtiyacımız olan makineleri ithal etmekten başka yolumuz kalmaz.

Temel eğitimin yanı sıra usta-çırak ilişkisini de gerektiriyor
Makine tasarımcılığı, birçok meslekte olduğu gibi temel eğitimin yanı sıra usta-çırak ilişkisini de gerektiriyor. Ülkemizde yeter adette meslek okulu ve üniversite mevcut. Meslek okullarında tasarım bölümleri ve üniversitelerde konstrüksiyon ana bilim dalları bulunuyor. Öğrenciler, bu eğitim kurumlarında yeterli eğitimi de alıyorlar. Öyleyse, neden ülkemizde makine üretimi, özellikle de kendi tasarımımız olan makinelerin üretimi çok kıttır ve beklenen düzeye gelememiştir? Bana göre, bu sualin cevabı eğitimin yetersizliği değil, uygunsuzluğudur. Şöyle ki;
♦ Bu işi meslek edinmek isteyen kişiler, sağlık özellikleri dışında bu işi çok seven kişiler olmalı. Bu mesleğin eğitimine temel ilkokul eğitiminden hemen sonra başlamalıdırlar.
♦ İyi geometri bilgisine sahip ve bu bilgiye sahip olabilmek için gereken ön eğitimi de almış olmalıdırlar.
♦ Artık tüm tasarımlar bilgisayar destekli yapıldığından, 3D teknolojisine uygun programları kullanabilmeli ve bunun için gerekli yabancı dil bilgisine de sahip olmalıdırlar.
♦ Üniversite eğitimi almış olanların konusu için gerekli diğer gelişmiş programları dinamik analizler, mukavemet analizleri, sıvıların akış analizleri, ses ve titreşim gibi analizleri yapabilmeleri gerekir. Keza, bu tasarımcıların konusu içinde olan üniversiteler ve araştırma kurumları ile müşterek çalışma yeterliliğine sahip olmaları şarttır.
♦ Her seviyedeki tasarımcı, yeterli malzeme ve mukavemet hesabı bilgileri ile mekanizma tekniği bilgilerine sahip olmalıdır.
♦ Tasarımcı standartları mutlaka kullanmalıdır. DIN, ISO vb. normlar ile standart parçalar konusunda bilgili olmalıdır. Bu bilgilere kolayca ulaşacak bir kütüphanesi olmalı ve bunları tasarımına uygulayabilmelidir.
♦ Makine tasarımcısı, komple makine ile beraber bu makineyi meydana getiren elementer parçaların da tasarımcısıdır. Doğru tasarım yapabilmesi için bu ve benzer makineleri kullanmış olmalıdır. Elementer parçaların üretim süreçleri konusunda bilgi sahibi olmalı ve bu konularda yeterli bilgisi olanlara danışarak, gerekirse beraber çalışarak tasarımını tamamlamalıdır.
♦ Katı model (3D) tasarımından sonra üreticilere düşüncelerini aktarabilmesi için ileri teknik resim, teknik bilgi iletişim dokümanı hazırlama konularını iyi bilmelidir.
♦ Bir bütünü teşkil eden parçaların tanımlanma, isimlendirilip numaralanması bilgisine de sahip olmalıdır. Makinelerin kullanım ömrü boyunca üretim aşaması, stoklanması ve son kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen sürede bu tanımlamalar mutlaka kullanılacaktır.
♦ Üretilen her makinenin insana ve çevreye daha faydalı olması için üretim aşamasında sıfır hata ile üretilebilme ve kullanımda zararlı atık üretmeme özelliklerine sahip olması gerekir. Tasarımcı bu konularda da iyi yetişmiş bilgi sahibi olmalıdır.
♦ Çok zorunlu olmasa da, göz estetiği ve sanatsal bakış açısının da gelişmiş olması yararlıdır.
Makine tasarımı hayal edemeyeceğimiz kadar geniş bir sahayı kaplayacağı için tasarımcının eğitimi konusu da tarifi zor bir kavramdır. Bizatihi konusu ne olursa olsun, bir tasarımcının makinesini tarif edilen özelliklere uygun tasarlayabilmesi için ferdi bilgi ve yeteneklerine ilaveten ekip çalışmasına, bilgi alışverişine uygun yapıda olmalıdır.

Tasarımcının çalışacağı ofis veya bölümlerin özellikleri:
Tasarımcının bir makine ve o makineyi meydana getiren elementer parçaları doğru tasarlayabilmesi için tasarım ortamı çok önemlidir. Şöyle ki;
♦ Tasarımın yapıldığı alan temiz ve dekoratif olarak düzgün döşenmiş, uygun şekilde aydınlatılmış, sürekli havalandırılan, gürültü kirliliği olmayan vb. özelliklerde olmalıdır.
♦ Yakın zamana kadar tasarımlar; düz tahta masalarda veya bu maksat için üretilmiş özel masalarda, cetvel, gönye, pergel ve benzeri uygun aletler kullanılarak kalem ile yapılırdı. Günümüzde bu araçların yerini büyük ölçüde bilgisayarlar almıştır. 24 inç boyutunda yüksek çözünürlüğü olan, doktorlar tarafından da kullanıldığı için ‘medical screen’ diye de adlandırılan yüksek kapasiteli ekran kartı olan ekranlar ve destekleyen bilgisayarlar kullanılır. 30 inç ekranlar denenmiş; ancak ergonomik olmadığı için tutunmamıştır.
♦ Tasarımın maksadına uygun ‘tasarım ve analiz’ programları mutlak gereklidir. Programların; makine parçalarının tasarımı, bunların guruplar halinde toplanması, alt gurupların bir bütün içinde toplanması için yeterli olması gerekir. Tasarlanan makineyi teşkil eden parçaların birbirlerine uyum kontrolleri, bilgisayar ortamında gerçekte olduğu gibi hareketlendirilerek yapılabilmelidir.
♦ Tasarım ofisleri yeterli kütüphaneye sahip olmalıdır. Standart parça normları, malzeme normları, tasarımın özelliklerine uygun üretim normlarına tasarımcı tarafından kolayca erişilebilmelidir.
♦ Çoklukla bir makine tasarımı birden çok tasarımcı tarafından yapılır. Bu durumda, tasarım programlarının uygunluğu ve uyum tartışma veya çalışmalarının yapılabileceği bir ortam olmalıdır.
Tasarım ofis veya bölümleri için söylenecek daha birçok özellik olabilir. Bu, tasarlanan makinenin kullanım maksadına göre de değişiklik gösterebilir. Ancak değişmeyecek bir özellik, tasarım ofisleri güncel teknolojilere uyumlu olarak gelişerek değişebilmelidir. Bu husus, sahip olanlara finansal yük gibi görünebilir; fakat bilinmesi gereken bir konu da şudur: Doğru tasarım, ürüne üretici olarak sahip olanlar için olmak veya olmamak neticesini doğurur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ