Makine Haber

Araştırma

Citrix, 2035’te iş gücü, çalışma modelleri ve çalışma ortamının nasıl görüneceğine dair yaptırdığı araştırmaya göre,...
KPMG’nin 2020 CEO Araştırması, Covid-19 gündemiyle güncellendi. Dünyanın en büyük şirketlerini yöneten CEO’ların gündemlerinde üç...
Covid-19’un küresel tedarik zincirinde yarattığı kırılganlıklar karşısında öncelik kazanan ‘dirençlilik’ konusunda kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren...
Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar, güven düzeyi yüksek kurum kültürü oluşturmanın kritik...
5G ile yıldızı parlayacak sektörleri analiz eden KPMG’nin yaptığı değerlendirmeye göre, anlık veri transferi üzerine...
Citrix’in anketine katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 75'i, Covid-19 salgını sonrasında durumu bildikleri için çalışanların...
Katma değerli üretim ve ihracat için stratejik bir öneme sahip olan takım tezgahları sektörü, Covid-19...
Interroll tarafından Faktenkontor ajansına yaptırılan ‘Orta Ölçekli İşletmelerdeki Üretim Lojistiği’ adlı araştırma 2019 yılında gerçekleştirildi....
Leadership IQ’nun koronavirüs döneminde uzaktan çalışanların motivasyonu hakkında yaptığı araştırmada, çalışanların yüzde 26'sının motive ama...
KPMG Türkiye, koronavirüs salgınının otomotiv sektörüne etkilerini analiz etti. 2020’nin ilk çeyreğini üretimde yüzde 6,...
Covid-19 sonrasında yaşanacak ekonomik toparlanma konusunda farklı tahminler olduğunu aktaran KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar...
Türkiye’nin En İyi İşverenleri Benchmark araştırmasına göre, nitelikli işgücüne sahip çalışanlar, iş tercihlerinde esnek çalışma...
Yapılan araştırmalar, mobilitenin çalışan algısında olumlu bir yer edindiğini gösteriyor. FlexJobs tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre;...
Verimlilik ve tasarrufa vurgu yapan şirketlerde bile teknolojiye yatırımın arttığının altını çizen KPMG Türkiye Teknoloji...
10 yıl içerisinde küresel çapta 40 ilâ 100 milyon kadının iş değiştirmesinin gerekeceğini belirten McKinsey...
Siber güvenlik ihlalinin yaşanmadığı şirketlerde, risk yönetiminin yeni dijitalleşme planlarında ikinci planda kaldığını kaydeden Ümit...
McKinsey Türkiye ve McKinsey’nin iş ve ekonomi araştırma kolu McKinsey Global Enstitüsü iş birliği ile...
Dassault Systèmes için CITE Research tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları, 2030 yılının şehir trend ve perspektiflerine...
Kaspersky’nin gerçekleştirdiği ‘Endüstriyel Siber Güvenliğin Durumu 2019’ adlı rapor, çoğu şirketin raporlama yönergelerini görmezden geldiğini...
KOBİ’ler BT güvenliğine yıllık ortalama 205 bin dolar, kurumsal şirketler ise 8 milyon dolar harcıyor....
2018 yılı verilerine göre, araştırma ve geliştirme çalışmalarına en çok yatırımı ABD yaparken; söz konusu...
‘Yapay Zeka Endeksi 2019 Yılı Raporu’na göre, özellikle 5G teknolojisinin hızlandıracağı dijital dönüşüm stratejileri çerçevesinde...
Ford’un 2020 Yılı Trend Raporu’na göre, yetişkinlerin yüzde 45’i kendisini sık sık yalnız hissediyor. Söz...
‘Endüstriyi Hızlandır’ adlı araştırma, günümüz liderlerinin geleceğe hazır iş gücünü yaratmaları gerektiğini gösterdi. Bu durum,...
IBM’in iki yılda bir yaptığı ve bu sene 20.’si açıklanan ‘Güven Avantajınızı Oluşturun’ adlı Üst...
DHL Global Ticaret Barometresi Endeksi, Kasım 2019 itibarıyla 2 puan gerileyerek 45 oldu. Söz konusu...
Apricorn’un USB belleklerin kullanımına yönelik yaptığı araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 58'i cihazlar için bağlantı noktası...
Bu yıl 14. kez gerçekleştirilen ‘Küresel Yarı İletken Sektörü Araştırması’nın sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Teknoloji,...
McKinsey tarafından yapılan araştırmalara göre; insan kaynakları, dijital çağa uygun yeteneklerin geliştirilmesi ve değere dönüştürülmesinde...
Kuşaklar arası algı ve iletişim farklılıklarının oluştuğu, dijital dönüşümün hemen her alana yayıldığı iş dünyasında...
DELL tarafından 2 bin 200 BT yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Global Veri Koruma Indeksi Araştırması’; şirketlerin...
‘Çevik Olmak ya da Geride Kalmak’ başlığıyla yayımlanan ‘2019 CEO Araştırması’nın sonucuna göre, 10 yıllardır...